Dear Future - framtidens digitala och icke-diskriminerande rekryteringsverktyg

Diarienummer
Koordinator Dear Future AB
Bidrag från Vinnova 254 557 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - oktober 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Målet var att förstå om en digital rekryteringsplattform som framgångsrikt har använts i Kanada har en potential på den svenska marknaden. Vi har funnit att skillnaden mellan svensk och kanadensisk integrationspolitik är stor, där man i Kanada samarbetar sektor-övergripande och har ett holistiskt synsätt på den nyanländas integrationsresa från det att asylansökan skickas in tills att man har ett arbete. Vi menar att plattformen inte kommer att lösa de strukturella utmaningar som finns för integration på svensk arbetsmarknad och kommer därför inte att utveckla den vidare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en insikt om att plattformen inte kommer att lösa de strukturella utmaningar som finns för integration av nyanlända i Sverige.

Upplägg och genomförande

I februari 2020 anordnades två erfarenhetsutbyten som samlade nästan femtio personer från olika sektorer, branscher och bakgrunder för att diskutera hur den kanadensiska modellen och rekryteringsplattformen kan fungera i ett svenskt sammanhang. Här framkom ett antal viktiga insikter, utmaningar och möjligheter. Dessa delades in i möjligheter och utmaningar ur tre perspektiv; nyanländ, arbetsgivare och strukturer. Den viktigaste lärdomen är den upplevda och identifierade fragmenteringen i Sverige mellan myndigheter involverade i integrationen av nyanlända.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2020

Diarienummer 2019-04105

Statistik för sidan