Dear Future - framtidens digitala och icke-diskriminerande rekryteringsverktyg

Diarienummer
Koordinator Dear Future AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Projektet syftar till att sänka trösklarna för nyanlända och andra målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden genom att genomföra fördomsfria rekryteringar och tillgodose arbetsgivares behov av kompetens framförallt inom servicesektorn. Detta görs genom en digital innovationsplattform som matchar olika företags behov av kompetens med arbetssökandes kompetens, färdigheter, preferenser och önskemål. Plattformen används idag framgångsrikt i Kanada och målet är att etablera lösningen även på den svenska marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är en mindre fördomsfri rekrytering till en låg kostnad, bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt ett bättre resursutnyttjande av den talangpool som nyanlända utgör. Samtidigt tillgodoses arbetsgivares behov av kompetens och samhällseffekterna är uppenbara när medborgare som tidigare kanske varit bidragsberoende istället genom att få arbete blir självförsörjande och samtidigt bidrar med skatteintäkter. Vinsten för individen att få ett arbete som går att försörja sig på är också självkänsla och självförtroende.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att i samarbete med våra kanadensiska partners testa plattformen på ett antal potentiella kunder samt potentiella sökande (i första hand nyanlända). Därefter sker nödvändigt anpassning och utveckling av plattformen i syfte att passa den svenska marknaden. I detta steg ingår även översättning till de språk som de potentiella sökande behärskar. Därefter sker en konceptualisering, paketering och kommersialisering av tjänsten för att i nästa steg nå ut till en större kundgrupp med ett färdigutvecklat erbjudande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-04105

Statistik för sidan