Cirkulära avtal - en internationell analys av hur avtal och certifikat kan öka användning av sekundära resurser

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 999 953 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utforska det juridiska mellanrummet mellan avfall och produkt. Idag är det svårt att omklassificera avfall till produkter, samtidigt som avfall sällan återvinns, delvis på grund av att lagstiftningen inte är anpassad för att återcirkulera avfall som en resurs. För att öka återvinningen av avfall kommer vi titta närmare på hur avtal, certifikat, standarder och kvalitetssystem kan användas för att skapa nya värdekedjor för förbrukat material.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till ökad kunskap om hur avtal, standarder och krav kan stimulera skapandet av nya värdekedjor för avfall. Därigenom kan regulativa hinder för användningen av avfall identifieras och adresseras. Projektet kommer även skapa en plattform för behovsägare att diskutera hur avtal och certifikat passar i en svensk kontext, vad som behöver utvecklas samt vilka hinder och möjligheter som finns för policyutveckling inom området. Projektet avslutas med att formulera rekommendationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan KTH, LIU, STENA recycling, Tekniska Verken, Njudung, Avfall Sverige och Outokumpu. Vi kommer först studera olika fall av avtal, certifikat och standarder för avfall i Centraleuropa. Detta inkluderar kvalitetsprotokoll i Storbritannien, differentierade krav för konstruktionsmaterial i Danmark, samt ”gröna avtal” i Nederländerna. Därefter kommer lärdomarna tas med hem och se om och hur denna lösning kan implementeras i Sverige. Därigenom kan intresset för avfall på marknaden öka, vilket triggar investeringar i lärande och innovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 januari 2020

Diarienummer 2018-04681

Statistik för sidan