Cellulosa-PLA - från svensk skog till hållbara plastprodukter

Diarienummer 2017-03202
Koordinator Add North AB - Add North 3D AB
Bidrag från Vinnova 2 990 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Circular economy - Development & Innovation projects

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skala upp den framtagna processen från förstudien for att undersöka hur den lämpar sig for storskalig produktion med olika restströmmar från skogsindustrin som råmaterial, att optimera egenskaperna i den resulterande PLA-plasten och att via en systemanalys undersöka hållbarheten i processen. Dessutom ska en breddad & fördjupad marknadsanalys göras for att hitta prispunkt och volymer for slutprodukten. Slutligen ska den cirkulära affärsmodellen utvecklas till att även innefatta restfloden från andra plastprodukter än 3D-filament.

Förväntade effekter och resultat

De effekter som detta projekt avser att bidra till ar att: - ersätta den fossila kolatomen med den biobaserade i plastmaterial - materialatervinna sidoströmmar/industriella biprodukter som idag bränns fran svensk skogs-/massaindustri - sluta kretsloppet for plaster genom nya affärsmodeller och samverkan mellan producent och användare - oka konkurrenskraften for svensk skogs-, kemi- och materialindustri Förväntat resultat är en hållbar process för att ta fram och sälja marknadens grönaste bioplast till 3D-printing, och i förlängningen även andra applikationer.

Planerat upplägg och genomförande

De inledande arbetspaketen består i att skala upp mjölksyraframställningen i större bioreaktorer och undersöka skillnaden mellan olika insatsmaterial från skogsindustrins restströmmar. Parallellt kommer en systemanalys göras för att undersöka hållbarheten i det totala systemet. Därefter kommer mjölksyran polymeriseras, kompound att testas med den framtagna polymeren samt testas i slutproduktsapplikationer. En breddad & fördjupad marknadsanalys kommer sedan kolla på andra applikationer för produkten och andra industrier för den cirkulära affärsmodellen samt priser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.