Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att sluta kretsen: Förbättra järnvägsanläggningars cirkulitet genom hållbar livscykelhantering

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbygg & naturresurser
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2024 - april 2027
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång SIP InfraSweden: Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

Syfte och mål

CirculaRail syftar till att förlänga livslängden för järnvägsanläggningar genom att förutsäga ett underhåll som minskar livscykelkostnader, miljö och samhällspåverkan genom att implementera cirkulär ekonomi (CE) ramverket. Projekt mål är: - Kartläggning av livscykelhanteringsprocessen med fokus på krav på cirkulär modell, dataaggregering och MFA. - Utveckla ”Circular Predictive Maintenance” genom att införliva hållbarhetsåtgärder och framtida klimatscenarier. - Identifiera optimalt CE-scenario för järnvägstillgångar genom att integrera MFA- och LCSA-faktorer.

Förväntade effekter och resultat

- Öka effektiviteten hos järnvägstillgångarna genom att förlänga deras livslängd. - Öka miljösäkerheten genom att integrera miljöfaktorer i beslut om förebyggande underhåll. - Uppfylla framtida krav och ha mer kunskap för långsiktig planering och utveckling genom att ta hänsyn till klimatförändringarnas effekter. - Stödja IM att öka cirkulariteten inom järnvägsinfrastrukturtillgångar genom att välja lämplig CE-modell. Resultaten av CirculaRail kommer att kommuniceras via workshops /webbseminarier på projektets hemsida, LinkedIn och open access-tidskrifter.

Planerat upplägg och genomförande

CirculaRail kommer att genomföras genom följande sju arbetspaket och 9 leverabler. 1-Projektledning 2-Läget för cirkulär ekonomi (CE) inom järnvägssektorn 3-Materialflödesanalys, hälsotillstånd och framtida klimatprognoser 4-Cirkulär prediktiv underhållsanalys - algoritm och digital modell 5-Hållbarhetsbedömning av livscykeln 6-Påverkansbedömning av cirkularitet på järnvägssystem 7-Samarbete, implementering, skalbarhet och spridning Trafikverket, LTU, JVTC, Luleå kommun, Duroc Rail AB, Omicold AB kommer att stödja projektet för att uppnå CirculaRails mål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 april 2024

Diarienummer 2024-00150

Statistik för sidan