Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning

Diarienummer
Koordinator Göteborgs universitet - Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Bidrag från Vinnova 8 252 292 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ARCS har skapat en svensk nationell portal för medborgarforskning: https://medborgarforskning.se. Portalen ska hjälpa svenska lärosäten att använda medborgarforskning för samverkan med allmänheten i forskning och utbildning. Forskare kan använda portalen för att rekrytera frivilliga deltagare till sina projekt, och allmänheten kan söka och hitta intressant forskning att delta i som aktiva ’medforskare’. Portalen innehåller även samlad kunskap och viktiga råd kring medborgarforskning.

Resultat och förväntade effekter

Medborgarforskning.se lanserades den 8 december 2021 vid Sveriges första nationella konferens för medborgarforskning. Genom att portalen är kopplad till den europeiska motsvarigheten EU-Citizen.Science, ges svenska forskare och den intresserade allmänheten stora möjligheter att dra nytta av internationella projekt, nätverk och samarbeten. Koden som utvecklades för de båda portalerna är öppet tillgänglig för andra aktörer på Git-Hub att använda och bygga vidare på.

Upplägg och genomförande

Portalen (medborgarforskning.se) utvecklades i en samarbetsprocess där den primära slutanvändaren, forskare vid svenska lärosäten aktivt engagerades i alla faser. Utifrån forskarnas behov, och med ledning av grundliga genomgångar av den vetenskapliga litteraturen på området, konstruerades portalens struktur och funktioner. Genom ett nära samarbete med det parallellt pågående bygget av den europeiska portalen EU-Citizen.Science, kunde projekten dra nytta av varandras resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2022

Diarienummer 2017-03527

Statistik för sidan