Analys av restspänningar för utveckling av väte resistenta hög hållfasta stål

Diarienummer 2018-04427
Koordinator SSAB EMEA AB - SSAB Special Steel
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Syftet med projektet är att visa möjligheterna till restspänningsanalys med neutrondiffraktion för utveckling av höghållfasta slitstål. Risken för väteförsprödning ökar med ökande hållfasthet eftersom restspänningarna ökar, dessa kan påverkas genom förändringar i tillverkningsprocessen. Restspänningar är svåra att mäta med konventionell röntgen, då endast ytan kan mätas. I projektet används neutroner, vilka har ett mycket större penetrationsdjup. Målet är att studera restspänningar genom plåtens tjocklek efter olika steg av tillverkningen.

Förväntade effekter och resultat

Deltagarnas förväntningar är att få en djupare förståelse för potentialen för restspänningsanalys med hjälp av neutrondiffraktion i syfte att utveckla mer väteresistent höghållfast slitstål. Resultaten från den föreslagna analysen kommer att hjälpa ståltillverkaren att minimera skadliga restspänningar och med stor sannolikhet blir neutrondiffraktion ett framtida verktyg för att analysera effekten av förändringar i stålets tillverkningsprocess på restspänningsbilden. Resultaten kommer även att publiceras i vetenskaplig tidskrift.

Planerat upplägg och genomförande

Mätningarna kommer att utföras vid ENGIN-X, ISIS (UK), och består av mätningar av mikro- och makrorestspänningar genom plåtens tjocklek efter olika processteg, såsom härdning, anlöpning och riktning. Det är de processteg som förväntas introducera, samt påverka de höga restspänningarna mest i plåtens leveranstillstånd. Målet är att erhålla så hög spatial upplösning som möjligt i mätningarna. Projektgruppen består av stålproducenten SSAB EMEA AB, Malmö Universitet och forskningsinstitutet SWERIM AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.