Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 32 788 690 kronor
Projektets löptid mars 2020 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum
Ansökningsomgång Kompetenscentrum 2020

Syfte och mål

Syftet med AddLife är att i) utveckla, ii) tillhandahålla och iii) stödja en framtida tillgång på kompetens och teknologi inom Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna. Vårt mål är att bli en global spelare inom utbildning, forskning och utveckling av 3D-printade material och komponenter för tillämpningar inom livsvetenskaperna, och därmed ge patienter nya möjligheter och en förhöjd livskvalité.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss en betydande effekt på utbildning, forskning och utveckling i fältet, genom att leverera skräddarsydd utbildning och excellenta forskningsresultat i behovsdrivna, industrinära projekt. Exempel på förväntade resultat är 3D-printningsutrustning med upplösning på nanoskala; patientanpassade, nedbrytbara implantat för en minskad infektionsrisk; säkrare dosering av medicin för barn; och förbättrad kirurgiplanering för att möjliggöra komplicerade operationer.

Planerat upplägg och genomförande

Centret leds av Uppsala universitet, men samlar mer än 20 ytterligare partners från akademi, industri och den offentliga sektorn. Inom centret kommer forskningsprojekt att genomföras i samarbete genom masterstudenter och doktorander såväl som forskningsingenjörer. Relevanta kurser och seminarieserier kommer att hållas, och Uppsalas högkvalitativa innovationssystem kommer att involveras för att stödja ett förverkligande av idéer från centret ända fram till hållbara innovationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2020

Diarienummer 2019-00029

Statistik för sidan