3D-analys av utmattningssprickor i gjutjärn med synkrotronljustomografi och 3D-XRD

Diarienummer 2018-04403
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Safety, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utföra synkrotronbaserad röntgentomografi in-situ under öppnande av en redan existerande utmattningsspricka. Målet är en djupare förståelse för förhållandet mellan de olika mikrostrukturella beståndsdelarna och spricktillväxt. En sådan förståelse skulle lyfta möjligheterna och förmågan att designa och tillverka gjutjärnkomponenter med förbättrade utmattningsegenskaper. Projektet utförs i samarbete mellan en industripart och tre forskningsaktörer, nämligen Scania CV AB, RISE Safety, Swerea Swecast AB (numera RISE) samt Lunds universitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge en djupare förståelse för deformationsmekanismer i gjutjärn med sin komplicerade struktur med grafitutskiljningar och metallisk matris, samt en djupare förståelse förväntas möjliggöra förbättrade egenskaper genom optimerade tillverkningsprocesser samt legeringssystem. Dessutom genereras materialdata som kommer att kunna användas för hållfasthetsberäkningar och för nya materialmodeller. Inom industrin kommer förbättrade material, materialdata och materialmodeller användas vid utveckling av förbränningsmotorer med minskad miljöpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledning sköts av Scania. Planering av experiment samt val av lämplig synkrotronanläggning leds av RISE och utförs i samarbete mellan samtliga projektpartner. Experiment genomförs av forskarparterna under Swecasts ledning. Utvärdering och analys av data genomförs av forskarparterna och leds av RISE. Kompletterande karakterisering av mikrostrukturer, med konventionella metoder, görs av Swecast eller Scania. Utanför projektet: implementering av resultat i industrins materialutveckling samt hållfasthetsberäkningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.