Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

28 miljoner till social innovation

Publicerad: 29 april 2019

Vinnova har nu tagit beslut om att satsa på flera projekt inom social innovation. Bland annat en demokratipilot för högstadiet, en personlig tränare i ekonomiskt ansvarstagande med hjälp av AI och en plattform för att tidigt identifiera personer som är i riskzon för ätstörning.

I satsningen på social innovation finansierar Vinnova utveckling av nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem. Det kan handla om att till exempel motverka ojämlikhet, utanförskap och utsatthet.

32 projekt får nu finansiering med mellan 150 000 och 300 000 kronor vardera och 8 projekt får mellan 750 000 och 3 miljoner vardera.

Progress Me – vårdplattform
Projektet ska utveckla en plattform som kan användas av den befintliga vården, både primärvård och specialistvård, för att tidigt identifiera personer som är i riskzon för ätstörning och ge anhörigstöd.
Koordinator: Progress Me AB

Demokratipilot för högstadiet
Projektet vill stärka ungas demokratiska kompetenser för att bättre ta tillvara på deras samhällsengagemang. En undervisningsmodell ska utvecklas för högstadiet och testas med elever i Värmdö kommun. Modellen ska sedan kunna spridas.
Koordinator: Demokratibygget

Kronofogdens personliga tränare för ekonomiskt självbestämmande (AI chatbot)
Kronofogden vill utveckla chatbot som med artificiell intelligens kan stötta användare i ansvarstagande för sin ekonomiska situation. Målgruppen är unga vuxna med risk för att hamna i ekonomiska svårigheter.
Koordinator: Kronofogdemyndigheten, Sundbyberg

Stöd efter barnförhör
En modell för bättre stöd till barn som utsätts för våld i familjen ska testas och spridas i större skala för att bidra till att en fungerande insatskedja för våldsutsatta barn direkt efter en polisanmälan om misstänkt barnmisshandel.
Koordinator: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Här finns hela listan med projekt som får upp till 300 000 kronor

Här finns hela listan med projekt som får upp till 3 miljoner kronor

Frågor?

Judit Wefer

Områdesledare Transformativ Offentlig sektor och Civilsamhälle

+46 8 473 31 38

Senast uppdaterad 29 april 2019

Statistik för sidan