Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hearing om datadelning

Digitalt via Microsoft Teams tor 5 maj 2022 kl. 14:00-16:00

Vinnova har i regeringsuppdrag att kartlägga behov av utvecklingsinsatser för datadelning. Vi presenterar förslag till insatser samt hur man kan komma med inspel och argument för en prioritering av insatser och områden. Frågan om spetsforskning inom datahantering och datadelning kommer tas upp.

Agenda

  • Introduktion om identifierade kapacitetshöjande insatser för företag och organisationer för att öka förmågan att kunna dela data
  • Intervju 1 – Anna-Lena Axelsson (SLU) om data i skogsbranschen – vad är svårt, viktigt och vad innebär datadelning för er?
  • Intervju 2 – TBD
  • Frågor, inspel och svar
  • Hypotes om spetsforskning för datadelning med gruppdiskussion
  • Hur man gör inspel och kommer med synpunkter till Vinnova

Moderator:  Erik Borälv och Angela Yong, Vinnova

Medverkande: Meddelas inom kort

Delta i mötet via Microsoft Teams

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Erik Borälv

tf Enhetschef

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 22 april 2022

Statistik för sidan