Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan och forskning - FFI för framtiden

För att klara hållbarhetsutmaningarna krävs en total omställning av både vägtransporter och av fordonsindustrin. Därför finns samarbetet FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation. Med siktet inställt på ett hållbart samhälle driver och finansierar FFI forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Vi arbetar varje dag mot målet att Sverige och världen ska överbrygga stora utmaningar och genomföra den nödvändiga omställningen. FFI driver vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Vi gör skillnad.

Mot ett hållbart samhälle

FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, har sedan starten 2009 bidragit till att industri, akademi, institut och myndigheter i samverkan har kommit långt i kunskapsutvecklingen inom flera fordonsrelaterade teknikområden.

Sedan FFI grundades har vi finansierat över 900 projekt, där över 500 organisationer har deltagit och bidragit. Många av dessa projekt är avgörande för Sveriges möjlighet att möta de utmaningar som ligger på vägen mot ett framtida hållbart samhälle. Därigenom har FFI också påverkat industrins investeringsbeslut och sannolikt tidigarelagt introduktion av nya, miljöanpassade tekniker.

I ett hållbart samhälle behövs säkra och hållbara vägtransporter, men transporternas negativa påverkan måste minska radikalt. För att vi ska lyckas i vår strävan behöver många hjälpas åt.

Även om omställningen har börjat, är vi inte i närheten av nå målen. Tempot måste öka.

FFI har en ny programagenda för 2020–2030 och inleder nästa steg med en färdplan, nya satsningar 2022 och planering för insatser 2023.

Utlysningar i delprogrammen görs vanligtvis i två cykler per år. Den första ulysningen öppnar i februari och stänger i mars. Utlysning nummer två öppnar i juni och stänger i september.

På gång inom FFI

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Färdplan för FFI

FFI:s färdplan är ett instrument för styrning, uppföljning och utvärdering i syfte att nå programmets effektmål. Färdplanen sätter inriktningen för samtliga delprogram. Dess prioriteringar utvärderas och uppdateras löpande för att spegla aktuella samhällsutmaningar och accelerera omställningen av transportsektorn.

FFI Färdplan

FFI Roadmap (engelsk version av FFI Färdplan)

Tidigare finansiering inom FFI

Är du nyfiken på vilken typ av finansiering FFI har erbjudit tidigare? Här ser du några exempel på hur utlysningar från programmet kan se ut.

Konferens: Från ord till handling inom vägtransporter

Den 30 mars 2022 arrangerade FFI en konferens i syfte att accelerera hållbar omställning inom vägtransporter och involvera fler aktörer i den processen. Här kan du ta del av programmet och sändningarna från dagen.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Eric Wallgren

tf Programchef FFI

+46 8 473 30 96

Senast uppdaterad 30 september 2022

Sidansvarig: Eric Wallgren

Statistik för sidan