Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan mellan staten och industrin för framtidens fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Samarbetet finansierar gemensamt forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Satsningen innebär forskning och utveckling för cirka 1 miljard kronor per år, varav hälften finansieras med statliga medel. Utlysningar inom FFI öppnar i mars och stänger i juni.

På gång inom FFI

Programutvärdering

I denna rapport från 2020 presenteras en utvärdering av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Utvärderingen fokuserar på FFI:s bidrag till fordonsindustrins konkurrenskraft samt programmets bidrag till säkrare och mer energieffektiva fordon med mindre utsläpp.

Sök fi­nan­sie­ring­ i­nom F­FI

Finansiering inom energi och miljö

Energi och miljö är ett delprogram för att minska miljöpåverkan av energiframställning och energianvändning inom fordonsområdet. Programmet administreras av Energimyndigheten.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Linda Svanhed

Programchef FFI

+46 8 473 30 65

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Sidansvarig: Linda Svanhed

Statistik för sidan