Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan och forskning - FFI för framtiden

För att klara hållbarhetsutmaningarna krävs en total omställning av både vägtransporter och av fordonsindustrin. Därför finns samarbetet FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation. Med siktet inställt på ett hållbart samhälle driver och finansierar FFI forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Vi arbetar varje dag mot målet att Sverige och världen ska överbrygga stora utmaningar och genomföra den nödvändiga omställningen. FFI driver vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Vi gör skillnad.

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

På gång inom FFI

Frågor och svar om att söka finansiering inom FFI

Sammanställning av vanliga frågor och svar för sökande i utlysningar inom FFI

Fakta om FFI

Vad är FFI? Med faktabladet får du snabbt och enkelt information om vårt uppdrag, våra samverkansparter och delprogram.

FFI Faktablad

FFI Fact Sheet (in English)

Årsrapport 2022

Årsrapporten beskriver FFI; dess uppdrag, organisation, verksamhet och resultat. Uppgifter har sammanställts för år 2022, men också från det att FFI startade 2009 i syfte att få överblick kring vad programmet bidragit till.

Till rapporten

Färdplan för FFI

FFI:s färdplan är ett instrument för styrning, uppföljning och utvärdering i syfte att nå programmets effektmål. Färdplanen sätter inriktningen för samtliga delprogram. Dess prioriteringar utvärderas och uppdateras löpande för att spegla aktuella samhällsutmaningar och accelerera omställningen av transportsektorn.

FFI Färdplan

FFI Roadmap (engelsk version)

Mot ett hållbart samhälle

FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, har sedan starten 2009 bidragit till att industri, akademi, institut och myndigheter i samverkan har kommit långt i kunskapsutvecklingen inom flera fordonsrelaterade teknikområden.

Sedan FFI grundades har vi finansierat över 900 projekt, där över 500 organisationer har deltagit och bidragit. Många av dessa projekt är avgörande för Sveriges möjlighet att möta de utmaningar som ligger på vägen mot ett framtida hållbart samhälle. Därigenom har FFI också påverkat industrins investeringsbeslut och sannolikt tidigarelagt introduktion av nya, miljöanpassade tekniker.

I ett hållbart samhälle behövs säkra och hållbara vägtransporter, men transporternas negativa påverkan måste minska radikalt. För att vi ska lyckas i vår strävan behöver många hjälpas åt.

Även om omställningen har börjat, är vi inte i närheten av nå målen. Tempot måste öka.

FFI har en ny programagenda för 2020–2030 och med en ny färdplan i ryggen är fokus nu på insatserna under 2023.

Utlysningar i delprogrammen görs vanligtvis i två cykler per år. Den första ulysningen öppnar i februari och stänger i mars. Utlysning nummer två öppnar i juni och stänger i september.

Konferens: Från ord till handling inom vägtransporter

Den 30 mars 2022 arrangerade FFI en konferens i syfte att accelerera hållbar omställning inom vägtransporter och involvera fler aktörer i den processen. Här kan du ta del av programmet och sändningarna från dagen.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Sofia Wieselfors

Programchef FFI

+46 8 473 31 83

Senast uppdaterad 29 november 2023

Sidansvarig: Sofia Wieselfors

Statistik för sidan