Utgiven
2007-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-90-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
46
Författare
Hans Bergström & Jan-Olov Johansson
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-01793
Ämne
Om Vinnova

Denna utvärdering som Vinnova låtit genomföra har som främsta syfte att underbygga Vinnovas beslut om fortsatta prioriteringar av Vinnovas program för innovationsjournalistik, kallat Swedish Innovation Journalism Fellowships. Programmet, som inleddes 2003, genomförs i samarbete med Stanforduniversitetet. I programmet ingår att ge svenska journalister möjlighet att arbeta vid större amerikanska tidningsredaktioner.

Det mål som formulerats för programmet är "att förstärka innovationssystemen genom att förstärka informationsflödet inom systemen, samt mellan innovationssystemen och relevanta delar av omvärlden. Detta görs genom att satsa på kompetensen hos innovationsjournalister, de som har satt som sin uppgift att sprida information, väcka debatt, kritiskt granska aktörer och verksamheter samt mynta begrepp".

Programmet har en pionjärroll. Erfarenheterna av Vinnovas program har lett till att liknande program initierats i Finland, Slovenien och Pakistan.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (221 kB)