Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resultat från 18 Vinn Excellence Center redovisade 2012

Sammanställning av enkätresultaten

Bokomslag Resultat från 18 Vinn Excellence Center redovisade 2012

Resultat från 18 Vinn Excellence Center redovisade 2012

Visa mer information (ankarlänk)

Under 2010 till 2012 har Vinnova begärt in en separat lägesrapportering från samtliga Vinn Excellence Centers i form av en uppföljningsenkät som är en integrerad del av den årliga lägesrapporteringen. De resultat som samlas in skall kunna användas som del i uppföljning av hela programmets resultat och effektmål.

Denna rapport är en sammanställning av de resultat på årsbasis som har redovisats av samtliga 18 Vinn Excellence Centers år 2012.

För engelsk version se "Results from 18 Vinn Excellence Centres reported in 2012" (Vinnova Report/Analysis VA 2014:02)

Utgiven
2014-januari
Serienummer
VA 2014:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Karla Anaya-Carlsson & Mattias Lundberg - Vinnova
ISBN
978-91-87537-09-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
26

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan