Utgiven
2014-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2014:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-09-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
26
Författare
Karla Anaya-Carlsson & Mattias Lundberg - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02164
Ämne
Internationell samverkan, Forsknings- och innovationsmiljöer

Under 2010 till 2012 har Vinnova begärt in en separat lägesrapportering från samtliga Vinn Excellence Centers i form av en uppföljningsenkät som är en integrerad del av den årliga lägesrapporteringen. De resultat som samlas in skall kunna användas som del i uppföljning av hela programmets resultat och effektmål.

Denna rapport är en sammanställning av de resultat på årsbasis som har redovisats av samtliga 18 Vinn Excellence Centers år 2012.

För engelsk version se "Results from 18 Vinn Excellence Centres reported in 2012" (Vinnova Report/Analysis VA 2014:02)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan