Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jämställdhet på köpet?

Marknadsfeminism, innovation och normkritik

Bokomslag Jämställdhet på köpet?
Utgiven
2014-mars
Serienummer
VR 2014:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Magdalena Petersson McIntyre
ISBN
978-91-87537-11-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
82

Det är uppenbart att nya perspektiv som utmanar det vedertagna är viktiga för idéutveckling och innovation. Det är med den utgångspunkten vi ser att ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till förändring och innovation.

Normer är föreställningar om vad som är normalt, idealt och avvikande. De skapar underförstådda regler som vi förväntas anpassa oss till. De tas ofta för givet – tills de utmanas eller bryts.

Denna rapport lyfter fram vad det kan innebära att anlägga ett genusperspektiv på produktutveckling. I fokus står båtkonceptet All Aboard, ett Vinnova-finansierat projekt som bl a ifrågasätter vem som sätter normer för vad som är innovativt.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan