Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Erfarenheter av EU:s samarbetsprogram

JTI - IKT (ARTEMIS och ENIAC)

Bokomslag Erfarenheter av EU:s samarbetsprogram
Utgiven
2013-december
Serienummer
VR 2013:12
Utgivare
Vinnova
Författare
Sabina Rodén, Karin Hovlin & Karina Kight - Governo
ISBN
978-91-87537-07-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
32

Vinnova har sedan 2008 med hjälp av nationella medel finansierat det svenska deltagandet i EUs samarbetsprogram inom informations- och kommunikationsområdet.

Lissabonfördragets artikel 187 möjliggjorde etableringen av Joint Technology Initiatives (JTI). De har, under EUs sjunde ramprogram, varit ett instrument för finansiering av forskning via offentliga-privata partnerskap. Sex olika JTI är utformade för att ge stöd till ett antal avgränsade teknikområden. Det är stora strategiska europeiska samarbetsprogram som ska fokusera och kraftsamla Europas resurser på viktiga industriella områden. Två av dessa JTI är ARTEMIS, inom området inbyggda och software intensiva system och ENIAC, inom området nano-elektroniska system. I samband med starten av det nya ramprogrammet Horisont 2020 kommer en sammanslagning ske och ett nytt initiativ starta under namnet Electronic Components and System for European Leadership - ECSEL.

Mellan 2008-2013 har Vinnova investerat ca.240 miljoner kronor i nationell finansiering av ett 100-tal svenska deltagare i ARTEMIS- och ENIAC-projekt. Tillsammans med EU-kommissionens bidrag kunde de svenska aktörerna erhålla ca 360 miljoner kronor i offentlig finansiering. Inför starten av det kommande programmet ECSEL ville Vinnova följa upp och dra lärdomar av de erfarenheter och resultat som det svenska deltagandet i ARTEMIS och ENIAC. I denna rapport redovisas resultatet från den utvärderingen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan