Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Entreprenöriellt experimenterande och samverkan i innovationssystem

SMF-Effektanalys 2016-2018

Bokomslag Entreprenöriellt experimenterande och samverkan i innovationssystem

Entreprenöriellt experimenterande och samverkan i innovationssystem

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnovas insatser riktade mot små och medelstora företag (SMF) har varit föremål för flera effektanalyser. Till skillnad från tidigare effektanalyser fokuserar denna studie primärt på de spillover- och systemeffekter som uppstår som en effekt av projektfinansieringen, dvs. effekter som uppstår hos andra aktörer och bredare nätverk av aktörer än de projekt och företag som medfinansierats inom ramen för statliga FoU-program, samt i själva systemets funktioner och funktionalitet. Positiva spillover- och systemeffekter utgör fundamentala mekanismer för innovation och värdeskapande i innovationssystem och är således viktiga motiv för statliga insatser.

Studiens resultat stödjer hypotesen att det är en liten andel av innovationsresorna och företagen som svarar för en stor del av det direkta ekonomiska värdeskapandet. Det kan dock konstateras att projektföretagens samverkan med andra aktörer i majoriteten av fallen resulterat i såväl ekonomiskt värdeskapande som jobbskapande. Studien visar också på ett flertal fall av systemeffekter i termer av t.ex. entreprenöriellt experimenterande och skapande av nya marknader och affärsmodeller.

Effektanalyser är en central del i Vinnovas policylärande. Genom fördjupade analyser av olika insatser, dess effekter och effektmekanismer nås viktiga policyinsikter för vidareutveckling av Vinnovas insatser

Utgiven
2019-mars
Serienummer
VR 2019:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Åsa Lindholm Dahlstrand, Magnus Nilsson och Diamanto Politis
ISBN
978-91-87537-82-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
71

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan