En undersökning av innovativa företags syn på strategiskt utvecklingsarbete i spåret av lågkonjunkturen

Utgiven
2009-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:18
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-72-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
38
Författare
Sweco Eurofutures
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Forskning och utveckling i företag

Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen påverkat innovativa små och medelstora företag och deras strategiska utvecklingsarbete har Vinnova låtit genomföra en telefonundersökning. Undersökningen har genomförts under perioden 1 juni till 12 juni 2009 av Sweco Eurofutures och SKOP. Målgruppen för undersökningen är innovativa små och medelstora företag. Urvalet av intervjuade företag baseras på företagslistor från Svenskt Näringsliv och Vinnova över företag verksamma inom tillverkning, tjänster och life science. Antalet företag som ingår i undersökningen uppgår till 114. Respondenter har huvudsakligen varit företagens verkställande direktör.

Syftet med undersökningen är att "ta tempen" på de innovativa små och medelstora företagens strategiska utvecklingsarbete mot bakgrund av lågkonjunkturen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (498 kB)