Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En undersökning av innovativa företags syn på strategiskt utvecklingsarbete i spåret av lågkonjunkturen

Bokomslag En undersökning av innovativa företags syn på strategiskt utvecklingsarbete i spåret av lågkonjunkturen
Utgiven
2009-juli
Serienummer
VR 2009:18
Utgivare
Vinnova
Författare
Sweco Eurofutures
ISBN
978-91-85959-72-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
38

Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen påverkat innovativa små och medelstora företag och deras strategiska utvecklingsarbete har Vinnova låtit genomföra en telefonundersökning. Undersökningen har genomförts under perioden 1 juni till 12 juni 2009 av Sweco Eurofutures och SKOP. Målgruppen för undersökningen är innovativa små och medelstora företag. Urvalet av intervjuade företag baseras på företagslistor från Svenskt Näringsliv och Vinnova över företag verksamma inom tillverkning, tjänster och life science. Antalet företag som ingår i undersökningen uppgår till 114. Respondenter har huvudsakligen varit företagens verkställande direktör.

Syftet med undersökningen är att "ta tempen" på de innovativa små och medelstora företagens strategiska utvecklingsarbete mot bakgrund av lågkonjunkturen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan