Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Aktuell forskning. Utgivare: FORTE

Bokomslag Barns och ungdomars psykiska hälsa
Utgiven
2014-mars
Serienummer
Utgivare
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Författare
ISBN
ISSN
Antal sidor
44

2010 presenterade Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, en genomgång av kunskapsläget om den psykiska hälsan hos barn och unga. Resultatet var nedslående. Det finns i princip inga studier alls som beskriver förskolebarnens psykiska välmående och inga förklaringar till varför tjejer i tonåren oftare har sämre psykisk hälsa än pojkar i samma åldrar. Mot bakgrund av detta beslutade de fyra statliga forskningsfinansiärerna Forskningsrådet Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova att göra en gemensam satsning. Under perioden 2012–2017 avsätter dessa myndigheter 300 miljoner kronor till forskning om barn och ungas psykiska hälsa. Här presenteras den forskning som pågår inom satsningen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan