XIVT - eXcellens i Variant Testning

Diarienummer 2018-02229
Koordinator Bombardier Transportation Sweden AB - Propulsion & Controls
Bidrag från Vinnova 17 680 010 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA cluster co-funding 

Syfte och mål

XIVT kommer att bidra till utveckling och industriell användning av högeffektiva, kostnadseffektiva kvalitetssäkringstekniker för testning av högkonfigurerbara, variantrika system inom järnvägs-, industriproduktions- och automationsdomänerna. XIVT-projektet kommer att producera metoder och verktygsstöd för befintliga domänspecifika verktyg som används inom industrin och en referensprovningsinfrastruktur för hantering av olika mjukvaruekosystem. XIVT syftar till att minska verifierings- och valideringskostnaderna för att utveckla variantrika produkter.

Förväntade effekter och resultat

I XIVT strävar vi efter nya metoder och förbättringar om hur man ska kunna utföra existerande system för automatisk testning genom att minska och delvis ersätta manuella testningingen. Sammantaget syftar XIVT till över 60% tidsreduktion och kostnad för att skapa testfall genom automatisk testgenerering och minst 15% effektivare testning genom anpassade och nya testprioriteringar samt urvalslösningar baserade på kunskapsbaserad och modellbaserad teknik.

Planerat upplägg och genomförande

XIVT ­projektet erbjuder en metod och en verktygskedja för testning av högkonfigurerbara, variantrika inbyggda system inom bil­, järnvägs­, telekommunikations­ och industriproduktionsdomänerna, som möjliggör effektiv och kostnadseffektiv kvalitetssäkring, för autonoma, flexibla och adaptiva tillämpningar. XIVT kommer att leda till moduler och öppna källkodspaket för att förbättra befintliga domänspecifika testverktyg, en referensimplementering av den resulterande metoden, en verktygskedja och ett ekosystem av tjänster kring den föreslagna metoden.

Externa länkar

www.xivt.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.