Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Wayfinder: en ´roadmap´ till hållbart företagande

Diarienummer
Koordinator Wayfinder Sustainability AB
Bidrag från Vinnova 499 999 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med det här projektet var att ta fram en nydanande och vetenskapligt förankrad processguide för hållbar omställning i näringslivet en roadmap som på ett konkret sätt hjälper företag i frontlinjen att förstå vad Antropocen innebär för deras verksamhet, och själva identifiera var hävstångspunkterna till en hållbar tillväxt finns. Vårt mål var att ha en prototyp redo för pilottestning efter avslutat projekt, vilket vi idag har. Under våren har vi pilottestat delar av Delta-modellen (som vår roadmap heter) tillsammans med ett större företag i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet stärkt oss i övertygelsen att Delta-modellen kan spela en stor roll för hållbar omställning av näringslivet. Men vårens lärdomar har gjort att vi utvecklat vår egen teori om hur vi når dit. När lösningens karaktär skiljer sig så mycket från det som redan finns på marknaden och från vad användare förväntar sig, så blir implementeringen av modellen - hela vägenfrån marknadsföring, etablerande av förtroende, till stöd under det faktiska genomförandet, enormt viktig för att nå genomslag.Det fortsatta arbetet fokuserar därför på att bygga just kapacitet för implementering.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet var uppdelat över fyra arbetspaket: 1) fördjupad behovs- och marknadsanalys, 2) vidareutveckling av innehåll i processguiden, 3) paketering och marknadsföring, och 4) förberedelse för uppskalning. Arbetet med detta har i stort sett genomförts enligt plan och utan stora oförutsedda hinder. Särskilt framgångsrikt har nätverkandet varit med olika företrädare för näringslivet, som investerare, VDar och hållbarhetschefer. Interaktionen med dem har varit oerhört lärorik och hjälpt oss inrikta vårt fortsatta arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03454

Statistik för sidan