Verifiering för hållbar tillväxt inom skogsbaserad bioekonomi

Diarienummer 2018-00085
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 2 767 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Finansiering till er som arbetar med stöd till innovatörer

Syfte och mål

Syftet är att öka andelen innovationer som kommer från civilsamhällets innovatörer kopplat till omställningen till det fossilfria, resurseffektiva samhället. Målet är att vi ska öka inflödet och nå en ny målgrupp som stärker vårt befintliga arbete som kopplar till en hållbar utveckling med bioekonomi i fokus. Att tillgängliggöra innovationssystemet och göra det enkelt för enskilda innovatörer att finna rätt hjälp.

Förväntade effekter och resultat

Inom ramen för det här projektet ska minst 50 innovatörer ta del av rådgivning och verifieringsmedel i tidigt skede, som får verifierat om deras idé håller eller inte för ett nästa steg. Vi vill också se en ökad medvetenhet om att vi kan erbjuda stöd till innovatörer även i tidigt skede, då vi tidigare jobbat väldigt mycket med befintliga företag och start-ups, vill vi nu även finna innovatörerna i tidigt skede eftersom alla god idéer behövs till ett hållbart samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

En innovatör kan få stöd till ett värde av maximalt 50 000 kr. Behovsanalys ar det första steget. Processen startar med 1-3 initiala möten med innovationsrådgivare då man tillsammans utreder innovatörens behov och malbild samt svarar på ett antal initiala frågestallningar. Vi kommer skapa en situationsanpassad resa for innovatören, dar vi plockar in de byggstenar som varje individuell process behöver. Efter de initiala mötena skapar vi en enkel, flexibel roadmap för processen framgent.

Externa länkar

www.paperprovince.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.