Värmeledande grafenfilm i termiskt band och värmespridare för användning i radar och laser

Diarienummer 2018-01476
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Detta projekt adresserar området värmeledning. Två typer av grafenfilmer kommer att utvecklas: 1. Flexibelt termisk band (thermal strap) som används för att ansluta två olika komponenter 2. Värmespridningsmaterial för värmeöverföring i högeffektdensitetselektronik. Projektets mål är att utveckla grafenfilmer för att förbättra den termiska ledningsförmågan i planet och uttnyttja dess flexibilitet i ”thermal strap” och värmespridningsplattor avsedda för radar och laser applikationer.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt har vi för avsikt att använda högeffektiva grafenfilmer med fem gånger högre värmeledningsförmåga (i planet) jämfört med Cu och Al, samt en prototyp av termiskt band som utvecklas och jämförs med befintliga material på marknaden med hjälp av benchmarking. Det förväntas att grafenfilm kan ersätta Cu och Al i värmespridare / ”thermal strap” och därmed bidra till förbättrad värmeledning och lägre vikt. Samtidigt uppvisar de grafenbaserade materialen samma mekaniska styrka som de metallbaserade materialen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar i maj och pågår i 18 månader. SHT ska utveckla grafenfilmen med hög termisk ledningsförmåga och flexibilitet. Saab ansvarar för den tekniska marknadsundersökningen och för att tillhandahålla en plattform för prototyptestning. Chalmers kommer att karakterisera materialet. Projektet kommer att lägga tonvikten på teknisk utveckling inom grafenfilmprocessen, balansera de gynnsamma termiska och mekaniska egenskaperna, kompletterat med marknadsundersökning, resultatspridning och utvärdering av möjliga användningsområden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.