Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Variation förutsägelse och källidentifiering för noll fel bearbetninglining.

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 4 166 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utveckla verktyg och utföra analys för geometrisk och dimensionell variation för noll fel tillverkning. Rest spänningar, variationer från tidigare operationer, samt fel på fixtur och verktyg. Ett verktyg för att förutsäga variationer och källidentifiera har utvecklats. Verktyget stödjer beredning, fixtur utveckling, samt processkontroll. Dessutom har projektet utvecklat ett nytt analys metodik som kombinerar kontur metoden med FEM analys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Alla projektresultaten, dvs analysmetoderna, metodiken, verktyget och den nya pallbaserade fixturen för stora komponenter demonstrerades. Dessutom, dessa resultaten publicerade som tidskrifts- och konferensartiklar för att bidra till kunskapen om variation analys. Den industriella effekten är mycket tydliga, eftersom utvecklingsarbetena bildades från verkliga industriella fall i partnerföretagen.

Upplägg och genomförande

Projektutvecklingsarbetet förankras i tre industriella fall med inriktning på olika aspekter och omfattning av nollfel tillverkning. Uppdateringar och arbetsplaner diskuterades varanannan vecka pulsmöten och stor möte var sjätte månad. Dessa hjälpte till att hålla in-check tidplanen, resursfördelning och forskningsriktningar. Vidare bidrar mötena till att dela idéer bland projektpartner. Offentlig presentation, konferensdeltagande och demonstrationer gjordes och kan fortsätta bortom projektperioden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03303

Statistik för sidan