Variation förutsägelse och källidentifiering för noll fel bearbetninglining.

Diarienummer 2016-03303
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 4 166 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Syfte och mål

I flerstegsbearbetning, variationer i maskinbearbetade features propagerar nedströms genom bearbetningslinjen . Syftet med projektet är att göra det möjligt att uppnå nollfeltillverkning i flerstegsbearbetning genom att förutsäga variationer för en given konfiguration och identifiera källor till variationer för snabba och effektiva åtgärder i processkontroll. Implementering av projektidén genom utvalda industri fallen, projektet syftar till att öka kompetens inom respektive områden av partner och även till svenska tillverkningsindustrin .

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten kommer att ge mångfacetterad effekter på tillverkande företag genom karakteriseringar av de inter beroenden och beteende flerstegs bearbetningslinjer, Dessa resultat inkluderar att ge korrekta ingångar till tolerans inställningar och analys, processövervakning och styrning som leder till noll fel bearbetning, inställningar effektiv kontrollstrategier, dataanalys etc. toppmoderna kunskap i alla områderna tillämpas och undersökningar som utförs kommer att öka kompetens inom både forskningspartners samt företagen.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt konsortiet omfattar kompetens från bearbetning, mätning, precision palettsystem, verktyg och modellering och simulering för att uppnå projektmålen . Omfattningen av projektet omslaget, toleransanalys, processtyrning och inställning av säkringsstrategier kvalitet. Utveckling och genomförande åtgärder kommer att baseras på tre industri fall från Scania, LEAX AB och GKN. De fall definieras för maximal effekt till fallägarbolagen och för att visa kompletterar varandra för att visa omfattningen av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.