Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel

Diarienummer 2017-02155
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, Material och Ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 16 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Centrum biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Center Biologics 2017

Syfte och mål

Det långsiktiga målet med NextBioForm är att skapa ett internationellt ledande centrum för utveckling och formulering av biologiska läkemedel. Målen i centrumet är att bygga en plattform för att tillhandahålla nya formuleringar och ny metodik för att förbättra produkter från ett patient- och hälsovårdsperspektiv, öka produktstabiliteten hos biologiska läkemedel, utveckla nya hjälpämnen och formuleringsplattformar, samt utveckla quality-by-design (QbD) baserad läkemedelsutveckling i hela innovationskedjan.

Förväntade effekter och resultat

NextBioForm kommer på sikt leda till förbättringar för patienter, industri och samhälle genom nya metoder, produkter och tjänster. Centret kommer att etablera en långsiktigt hållbar kunskaps- och kompetensbas formulering och utveckling av biologiska läkemedel, och på sätt stärka Life science-sektorn i såväl Sverige som internationellt. Under 2-årsperioden kommer nya metoder kring karaktärisering och formulering, samt ny kunskap kring formulering och processmöjligheter att genereras som görs tillgängliga för partners och aktörer inom och utanför centret.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har 4 tekniska arbetspaket som drivs med aktiv deltagande av alla partners. Här utvecklas kunskap och metodik för flytande och fasta formuleringar, nya formuleringsplattformar, och flexibel processteknik för pilotskala. Övriga arbetspaket stödjer med QbD och regulatorisk expertis, kommunikation, IP-hantering och innovationsutveckling. Vi jobbar med internationalisering av centret genom rådgivande grupp med internationellt deltagande som omfattar forskare, industrigrupperingar, centra inom biologics och formulering, samt patienter och vårdgivare.

Externa länkar

www.nextbioform.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.