Utveckling av process för biosanering av PAH förorenad jord och sediment

Diarienummer 2018-02125
Koordinator Nordic Bioengineering AB - Nordic Bioengineering AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Projektet handlar om att validera en ny metod för biologisk behandling av jord och sediment som är förorenad med höga halter av PAH (polyaromatiska kolväten eller polyaromater). Tillsammans med två potentiella kunder ska vi validera vår saneringsprocess i verklig miljö. Det övergripande målet med projektet är att få ner PAH värdena efter behandlingen så att de förorenade massorna kan klassas om från farligt avfall så att de understiger nivåerna för icke-farligt avfall.

Förväntade effekter och resultat

Genom att använda vår nya metod kan vi öka hastigheten i naturens egen förmåga att bryta ner föroreningar genom att stimulera biologisk aktivitet och kontrollera systemet så det ger optimala förhållanden för saneringsprocessen. Förväntade egenskaper är att visa att den nya metoden är kostnadseffektiv, bättre för hälsa och säkerhet för saneringspersonal än andra metoder, energieffektivt och klimatvänligt. Kostnadsbesparingar grundar sig på låg energikostnad, lägre avgift vid deponi, minskad hantering av farligt avfall och minskad användning av kemikalier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har två arbetspaket som förbereder jorden och sedimenten för sanering och ett arbetspaket som validerar biosaneringsprocessen samt ta fram kvalitetssäkringsmetoder för hela saneringsprocessen. Vi ska också utveckla vår affärsmodell, undersöka marknadsförutsättningar, utveckla och implementera en IP strategi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.