Utveckling av lättare strukturkomponenter genom minimerad godstjocklek

Diarienummer 2016-02007
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2015-06967-en

Syfte och mål

Syftet är att skapa förutsättningar för tillverkning av lättare komponenter på kortare tid genom att minska tjockleken på pressgjutna aluminiumkomponenter mha. virtuell produktutveckling. Mål i projektet har varit att påvisa möjligheten att minska godstjocklek med 25 % och därmed minska vikten på komponenten. Detta har bevisats virtuellt på bl.a. ett pressgjutet lock där tjocklek minskats från 3,5 till 2mm. Projektet ska identifiera vad som krävs för att öka virtuell produktutveckling för pressgjutna komponenter och en del här är att verifiera tillförlitligheten i programmen.

Resultat och förväntade effekter

Genom att kunna tillverka tunnväggiga komponenter ökar gjuterierna sin konkurrenskraft gentemot utländska leverantörer. Tunnväggiga komponenter ger lättare produkter, vilket kan sänka utsläpp från fordon.

Upplägg och genomförande

Projektet har karaktären av ett förprojekt. Arbetet har utförts i nära samarbete med företagen och kring deras demonstratorer där företagen utfört virtuella ändringar på sina respektive produkter och Swerea SWECAST utfört simuleringar i kommersiella mjukvaror för att undersöka huruvida de modifierade komponenterna skulle gå att pressgjuta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.