Utvärdering av metod för gjutinfiltrering av järnpulver (P-cast).

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 461 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet var att undersöka hur en gjutjärnssmälta reagerar vid försök att infiltrera ett järnpulver med varierande mängd och täthet under gjutning i en sandform. Målet var att skapa nya ytor och volymer där den gjutna strukturen får helt nya egenskaper jämfört med ett vanligt gjutjärn. Målet var att skapa parametrar och en förståelse för hur detta skulle kunna genomföras med hjälp av pulvermaterial placerat i en 3D-printad sandform.

Resultat och förväntade effekter

Gjutförsök visade att gjutjärnssmältan inte infiltrerar järnpulvret som önskat. Istället provades PM-provkroppar av olika densitet för att styra infiltreringen till önskade positioner på den gjutna komponenten. Dessa gjutförsök visade att det är möjligt att få en god vidhäftning mellan järnpulver och gjutjärnssmälta. Resultaten visade även att det är möjligt att lokalt förändra egenskaper och struktur på gjutjärnet. Det möjliggör svetsning av ett stålämne mot gjutjärnet, och möjliggör även bättre slitstyrka.

Upplägg och genomförande

Idén var att i en sandform (3DP), innehållande varierande mängd järnpulver eller en PM-kropp, gjuta en gjutjärnssmälta för att uppnå en infiltrering med önskade egenskaper. Gjutning gjordes i Swereas gjuteri och metallografisk och mekanisk utvärdering av provens vidhäftning, infiltrering och egenskaper gjordes både hos Höganäs och Swerea. Då det var en förstudie begränsades gjutförsöken till ett antal som optimerats genom faktorförsök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03444

Statistik för sidan