Utbildningspaket inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt

Diarienummer
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Bidrag från Vinnova 3 580 935 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

SIS,SEK, ITS, PRV samt Swedac genomför ett projekt som syftar till framtagande av ett utbildningspaket kring standardisering, ackreditering och bedömning av överensstämmelse samt immaterialrätt. Utbildningspaket är avsett för användning på eftergymnasial nivå, antingen vid grundutbildning eller forskarutbildning hos högskolor och universitet, genom kortare kurser eller på andra sätt inriktat på redan yrkesverksamma personer. Målsättningen är att arbeta fram utbildningspaketet under perioden 2018-2020.

Förväntade effekter och resultat

Grundavsikten är att bidra till regeringens ambitioner kring standardisering såsom uttrycks i proposition 2016/17:50 Genom ett nytt utbildningsmaterial kan vi underlätta förståelsen för standardisering, ackreditering och immaterialrätt samt öka marknadstillträde för nya tjänster och produkter vilket ökar samhällsnyttan, och Sveriges konkurrenskraft som exportnation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper från November 2018 till år 2020. Vi räknar med ett antal fysiska möten/år samt flertalet telefon/web-möten. Samordning mellan parterna är en viktig faktor. Deltagarna ska ha en balanserad ambition som täcker de vyer och behov som finns, varav en viss del av projektbudgeten åtgår till flera workshoppar mellan parterna. Inventeringen av befintligt material, även internationellt, kommer vara en viktig del av arbetet. Dialogen med såväl läromedelsförfattare, produktionsbolag som mottagare inom utbildningsväsendet kommer även att vara en väsentlig del av arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04451

Statistik för sidan