Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur Konsekvenser och begränsningar av ledningsbrott

Diarienummer 2016-03311
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med denna studie är att identifiera felmoder och deras konsekvenser för underjordiska rörledningar som korsar järnväg. Inriktningen för projektet är att identifiera lämpliga verktyg och tekniker för tillståndsövervakning och datadrivna metoder för diagnostik och prognostik som begränsar felkonsekvenserna för nuvarande och framtida transportinfrastruktur med ett speciellt fokus på rörledningar.

Förväntade effekter och resultat

Projekt kommer att identifiera problem, felmoder och konsekvenser för att minska driftstopp för tågtrafik och vatten- och avloppsförsörjning, minska kostnader och störningar till berörda verksamheter, samt att spara energi och resurser. I projektet kommer hållbara design- och konstruktionslösningar att föreslås samt tekniker för att minska de identifierade konsekvenserna och metoder för riskbedömning.

Planerat upplägg och genomförande

För att uppnå målen kommer historiska fel- och underhållsdata och ytterligare kvalitativ data att samlas in från underhållsdokumentation och genom intervjuer med infrastrukturförvaltare (järnvägs och rörledningar). Från data kommer felmoder i korsningar mellan rörledningar och järnväg att analyseras och klassificeras. Konsekvenserna av rörledningsbrott och de bakomliggande orsakerna kommer också att identifieras och undersökas. Dessutom kommer en riskbedömningen att utföras baserat på genomförd felanalys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.