Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur Konsekvenser och begränsningar av ledningsbrott

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med denna studie är att identifiera felmoder och dess konsekvenser där ledningsnätet korsar järnvägen. Dessutom kommer projektet att identifiera lämpliga tekniker och metoder för tillståndsövervakning, diagnostik och prognostisk för att kunna sätta in rätt åtgärder för att förlänga livslängden i nuvarande infrastruktur.

Resultat och förväntade effekter

Bättre förståelse för felkorrelation mellan järnvägar och rörledningar i tvärsnitt. -Reducera drift och underhållskostnader för rörledningar och transportinfrastruktur -Reduce avbrott i trafikinfrastrukturen. Få mindre avbrott i närliggande affärer, samt spara energi och resurser. Dessutom kommer utnyttjande av föreslagna tillvägagångssätt som leder till bättre service till kunderna, till exempel alla kommuner som har järnvägsinfrastruktur i deras områden, Trafikverket och vattenförsörjning och byggföretag.

Upplägg och genomförande

Studien bygger på kvalitativ bedömning av tillstånd och expertutlåtanden har samlats in genom två uppsättningar av enkäter och intervjuer med vatten och avloppsvattenavdelningar i kommuner, vatten- och avloppsföretag samt Trafikverket databaser. Frågeformulär har delats ut till de 291 kommunerna i Sverige. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) har utförts för att identifiera dominanta haverier vid dessa avgränsningar (tvärsnitt med järnvägsinfrastruktur).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03311

Statistik för sidan