Tysta Offentliga Rum (TOR)

Diarienummer 2017-03741
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 5 757 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2017 (autumn)

Syfte och mål

Urbana oaser Var fjärde person i Europas städer är utsatt för skadligt buller, som leder till kortare levnadstid för många. Stadscentrum saknar attraktiva, avstressande mötesplatser. Med TOR vill vi bidra till en god livsmiljö för de människor som bor i staden och ge stadsplanerare möjligheter att hantera utsatta platser. TORs mål är att - utveckla, paketera och globalt distribuera kostnadseffektiva innovativa stadsrum - aktivt påverka marknaden genom att stötta i utveckling av policy/direktiv inom buller, innovationsupphandlingar och offentliga-privata investeringar.

Förväntade effekter och resultat

- Lösningar säljs internationellt - Nya marknadssegment och finansieringsmöjligheter - Sverige stärker attraktivitet som FOI-land - Ökat svenskt deltagande i EUs ramprogram - TOR - Förenklad samhällsekonomisk kalkyl TOR är en lösning på en av städernas största miljöutmaningar, därför blir också effekterna stora: 5 år efter projektavslut genererar TOR årligen ca 1300 friska levnadsår och över en miljard i samhällsekonomisk nytta. Effekterna ökar mycket snabbt om lokala lösningar som TOR blir en del av förordningar, policy och certifieringar för den attraktiva staden.

Planerat upplägg och genomförande

Realism, trovärdighet och ändamålsenlighet hos projektplan TOR fortsätter innovationsbanan från initieringsprojektet. Utifrån demonstration av innovativa ljudmiljöer ökar fokus på att nå pre-kommersiell fas och skapa långsiktig effekt genom policypåverkan. TOR har 6 arbetspaket (AP), för att nå måluppfyllelse: AP1-2 hanterar vidareutveckling och demo av TOR-lösningar, AP3-4 hanterar strukturella utmaningar som måste övervinnas för att nå storskalig samhälls- och marknadsnytta, AP5 hanterar frågor om hur TOR ska agera på marknaden, AP6 är projektledning

Externa länkar

konceptfilm som beskriver vad TOR är projektsida för Tysta Offentliga Rum med bakgrundsinfo och kontaktuppgifter vid intresse för att veta mer. Hör av er!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.