Transparent transvård

Diarienummer 2015-03731
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Bidrag från Vinnova 280 700 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Det finns etablerade samverkansparter för genomförandeprojektet. Dessa är Kunskapscentrum för Jämlik Vård och RFSL Göteborg. Projektorganisationen är klar med bland annat projekt- och referensgrupp. Transvården i VGR är under förändring bla pga. Socialstyrelsen kunskapsstöd, men förstudien har gett inblick i nuvarande läge och kommande, kända, förändringar. Förstudien har tagit del av målgruppens upplevelser av hälso- och sjukvården och har en grundläggande förståelse av vilka åtgärder genomförandeprojektet bör fokusera på för att uppnå tillgänglighet.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har inneburit en inledande kartläggning gällande transpersoners upplevelse av hälso- och sjukvården. Transpersoners hälsosituation är känd genom kunskapsinhämtning. Sårbarheter och områden där åtgärder behövs har tydliggjorts för projektgruppen. Förstudien har också inneburit inledande kartläggning av hälso- och sjukvårdens behov avseende kunskapshöjande insatser och områden som behöver åtgärdas. Genom att en inventering av båda målgruppernas behov har påbörjats har vårdguiden kunnat skisseras.

Upplägg och genomförande

Under förstudien ändrades den ursprungliga tanken på samverkanspart för genomförandeprojektet då vi fick kännedom om organisatoriska förändringar. Genom en referensgrupp har projektet en bred förankring inom VGR. Referensgruppen har också gett god inblick i strukturer och uppdrag. En referensgrupp som representerar transpersoner har också möjliggjort en kartläggning av gruppens behov. Projektet har synliggjorts för målgrupperna genom seminarium på West Pride. Förstudien har diskuterats med berörda referensgrupper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.