Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trägrund

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att minska miljöpåverkan vid grundläggning. Projektet mål har varit att ställa samman underlag så att produktens konkurrenskraft kan bekräftas eller avfärdas som konkurrenskraftig produkt på marknaden samt att verifiera tekniska egenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av arbetet har visat att det är fullt möjligt att under vissa betingelser konkurrera med traditionella grundläggningsmetoder. Vilken tillverkningsmetod av träplattor som bör användas med beaktande av miljöpåverkan har mindre betydelse i relation till den förändring av miljöpåverkan det innebär att byta från betong till trä. Idag finns det ett några tillverkningsmetoder och valet av metod beror till stor del av bedömd marknadspotential, investeringar och risk. Tekniskt har det i projektet genomfört mätningar av fukt i plattan med goda resultat.

Upplägg och genomförande

Arbetet har baserats på ett antal delar, verifiering av tekniks funktion, ekonomiska bedömningar, tillverkningsprocess och anpassning mot befintligt prefabricerat byggande. Frågorna har bearbetats inom arbetsgruppen och resultaten har bland annat tagits upp inom teknikgruppen för småhus. Produktens tekniska och miljömässiga egenskaper har verifierats och det har framkommit att produktens egenskaper uppfyller förväntningarna baserat på ljud, fukt och bärighet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04009

Statistik för sidan