ToolTracker - processindustriella möjligheter med digita verktygstracking

Diarienummer 2016-02406
Koordinator RISE SICS AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2016

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sina mål att ta fram en andra generationens prototyp på en uppkopplad verktygsvägg samt att testa den i skarp miljö. Baserat på gemensamma diskussioner om behov och funktioner samt besök i projektparternas arbetsmiljöer har en ny version av systemet ToolTracker tagits fram. Prototypen använder nya kabelantenner och har stöd för att använda flera antenner samtidigt, tillåter remote access, och har ett webgränssnitt på en tablet PC som stöder alla grundläggande funktioner. Prototypen har testats i skarp miljö på Volvo Truck Center i Eskilstuna.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med prototypen har gett en god bild av hur en uppkopplad verktygsvägg skulle kunna fungera i skarp miljö. Testerna har visat vilka krav som ställs på hantering och användning, precision i placering av verktyg, snabbhet i avläsning av taggar etc. De har även fungerat som grund för en konkret och givande diskussion mer projektpartners om behov och potential. Vi ser detta som en god grund för vidare utveckling av prototypen mot produkt.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har fungerat väl då resultaten har uppnåtts. Mer testning i skarp miljö hade varit önskvärt men kunde inte genomföras pga tekniska problem. Genom extra teknisk testning har projektet dock indeitifierat viktiga steg för fortsatt arbete med och utveckling av systemet.

Externa länkar

https://www.sics.se/tooltracker

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.