Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala

Diarienummer 2016-01656
Koordinator Graphensic AB
Bidrag från Vinnova 1 693 225 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for graphene
Ansökningsomgång Grafen våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka den tekniska mognadsgraden för grafen på SiC för sensortillämpningar, samt att etablera en potentiell värdekedja från materialtillverkning till slutanvändning av sensor. Förståelsen för grafens möjligheter som sensorelement för detektion av narkotikaklassade substanser har genom projektet ökat och givit anledningar till fortsatt arbete inom de områden som undersökts. Åtminstone ett bestående kvalificerat arbetstillfälle har skapats genom projektet där en av aktörerna väljer att fortsätta utreda detektionsmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har medfört förståelse för olika funktionaliseringar av grafen på SiC inför sensortillämpningar, och även interaktionerna mellan molekyler och grafen i sig. Detektion av narkotikaklassade substanser (amfetamin och kokain) har påvisats, dels via antikroppar och dels i och med fotoaktivitet hos vissa molekyler. En slutsats av det resultat som erhållits är att det återstår mycket arbete i funktionaliseringsarbetet med grafen.

Upplägg och genomförande

Graphensic och Acreo har kunnat tillverka och processa grafen på kiselkarbid i skivskala med högt utbyte. Sensorelementens design har baserats på behov av Pamitus och NFC. NFC har tillsammans med Pamitus har sedan verifierat sensoruppställningen med avseende på funktionaliseringsmetod samt vilka molekyler som kan detekteras med vilken metod. Chippen har verifierats för sin känslighet, design samt linearitet inom de mätområden som använts.

Externa länkar

Acreos hemsida för projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.