Tillämpningar av HVDC och FACTS i elkraftsystem

Diarienummer 2015-06545
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 174 092 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Huvudmålet var att skapa doktorandprojekt inom området ´Tillämpningar av HVDC och FACTS i elkraftsystem´ samt att handleda doktorander inom området. Vad gäller att skapa nya doktorandprojekt så uppfylldes målet i termer av att två stora ansökningar skrevs och lämnades in i samarbete mellan KTH, ABB och andra industriella partners. Vad gäller handledning av doktorander så har målet uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Vad gäller de två stora projektansökningarna fick vi tyvärr inte någon av dem accepterade, vilket givetvis var en besvikelse. På den positiva sidan kan vi konstatera att arbetet med ansökningarna har fördjupat och breddad kontaktytorna mellan de organisationer som sökte projekten. Vad gäller min roll som bihandledare så framskrider arbetet enligt plan. Mohammad Nazari förväntas disputera våren 2017, Marina och Harold siktar på att försvara sina avhandlingar tidigt 2018.

Upplägg och genomförande

Vad gäller de projektansökningarna så ligger det nära till hands att dra slutsatsen att man bör begränsa storleken på projekten, i termer av budget och därmed tekniskt innehåll. Arbetet som bihandledare en dag i veckan kräver en del flexibilitet, men är fullt genomförbart även om tre studenter är lite mycket under perioder då alla producerar skrivet material och vill ha kommentarer. Det är stimulerande att se hur de växer med uppgiften.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.