Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

The Agenda 2030 Compass Methodology and toolbox for strategic decision making (2030Compass)

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 9 741 807 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

2030-kompassen erbjuder ett enkelt, robust verktyg för hållbarhetsanalys av tilltänkta åtgärder, exempelvis nya produkter, investeringar eller strategier, för att säkerställa att dessa helt igenom bidrar med samhällsnytta. Kompassen bygger på co-creation-baserad metodik, där analys och resultat genereras i nära samarbete mellan ett processledningsteam och den organisation som vill ha en tilltänkt åtgärd utvärderad. Processen stöds av ett datorbaserat verktyg som indikerar synergier och målkonflikter.

Resultat och förväntade effekter

2030-kompassen har med mycket goda resultat testats i fyra fallstudier av olika karaktär. Deltagarna har fått en djupare förståelse för hållbarhetsmålens betydelse för samhällsutvecklingen och hur kompassen kan bidra med insikter för att förstärka planerade åtgärder. De deltagande organisationerna, inklusive konsulter och offentliga organisationer, har visat stort intresse av att själva använda kompassen. Projektets parter utvecklar nu en plattform för att föra ut och vidareutveckla kompassen och värna dess integritet.

Upplägg och genomförande

I centrum för genomförandet har stått utveckling av olika metoder för analys av hur en tilltänkt åtgärd, genom dess direkta påverkan på hållbarhetsmålen, kan komma att påverka samhällsutvecklingen. Försök med mer dynamisk modellering övergavs för en mer robust workshopbaserad process. Analys av hur empiriska data och expertbaserad kollektiv intelligens kan kombineras för att skapa interaktionsmatriser för olika länder har parallellt varit ett viktigt forskningsområde med stor utvecklingspotential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 mars 2022

Diarienummer 2018-04872

Statistik för sidan