Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd Värmdö Skärgård

Diarienummer
Koordinator Värmdö kommun - Näringslivsenheten
Bidrag från Vinnova 492 847 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Testbädden syftar till att utveckla och förprojektera för nya hållbara metoder för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön. En fysisk testbädd för innovationer inom vattenförsörjningsområdet, förlagd till Sandön. Målet för projektet har varit att undersöka möjligheter, behov och intresse för en testbädd med den aktuella inriktningen i Värmdö kommun i samverkan med offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för att upprätta en plan för fortsatt genomförande. Där projektets nu deltagande intressenter avser att fortsätta med processen.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatser har lett till att vilja testa ”hela systemet” på en avgränsad plats. Innovationen kommer därför inte i första hand handla om ny teknik utan snarare ett nytt system och metod. Slutsatserna är att nästa steg ska bygga på ett systemtänk, att knyta ihop samspelet mellan teknik, människor och platsen. Tekniska lösningar ska samspela, tillsammans med medborgares och besökares beteende, politikers och tjänstepersoners agerande och stöd (t ex tillstånd, service, regelverk, avgifter mm) i ett hållbart system på en plats.

Upplägg och genomförande

Inom Testbädd Värmdö Skärgård har offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv samverkat för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården. Förutsättningar för etablering av en testbädd har undersökts genom DialogLAB med intressenter. Utformning av testbädden baserades på enkäter, omvärldsanalys samt gemensam kompetens. En av de viktigaste förutsättningarna som framkommit, för nästa steg, är att besvara frågan; hur Testbädd Värmdö Skärgård utvecklas och appliceras för att skapa ett nytt system som inrymmer människa-teknik-plats aspekten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03680

Statistik för sidan