Testbädd Värmdö Skärgård

Diarienummer 2018-03680
Koordinator Värmdö kommun - Näringslivsenheten
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Inom Testbädd Värmdö Skärgård samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården. Testbädden syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

Förväntade effekter och resultat

Kunskap om förutsättningar och utmaningar för etablering av en testbädd i Värmdö Skärgård. Detta underlag kommer att vara utgångspunkt för: - fortsatt dialog med intressenter - testbäddens utformning - beslut om en genomförandefas - förslag till affärsmodell - översiktlig plan för genomförandet och upphandlingar - att stärka de regionala nätverken inom området Vi ser även att projektet kommer bana väg för nya arbetssätt och innovationer vilket skapar ett utökat ekosystem för innovationsverksamheten i testbädden.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer det genomföras omvärldsanalys, lokala behovsinventering i Värmdö kommun, workshops och erfarenhetsutbyte. Vi kommer inom ramen för Circular Water Challenge on Baltic Sea Islands att bjuda in näringsliv, boende i Skärgården, politiker och studenter för att hitta cirkulära och resurssnåla lösningar på vattenområdet. Vi kommer även att utreda centrala frågor rörande affärsmodellen för testbädden inför en genomförandefas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.