Test Site Stockholm Phase 2

Diarienummer 2017-04460
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Detta projekt är förlänger satsningen ´Drive Sweden Test Site Stockholm´, och uppbyggnaden av en test och demo site för självkörande fordon och tjänster för delad mobilitet och transport. Framför allt kommer detta projekt att fokusera på korsbefruktning av pågående projekt, möjliggörande och genomförande av test och demo-aktiviteter och samt förstudier och stödjande av framtagning av projektansökningar för nationell och internationell finansiering. Projektet kommer även ta fram en roadmap för utvecklingen av testsiten.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är: - en testsite där organisationer kan testa/demonstrera och utvärdera teknik, tjänster och affärsmodeller kring självkörande fordon. - minst en koordinerad test och demonstrationsaktivitet i denna testmiljö. - genomförda förstudier och initiering av nya och fördjupade samarbetsprojekt. - en roadmap och föreslaget fortsatt arbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter planeras och styrs av en koordineringsgrupp där vardera part representeras. För specifika frågor utses fokusgrupper. Projektledare har möjlighet att tillsätta nödvändiga personella resurser, som projektanställda eller konsulter, för att lösa uppgifterna när behov finns. Projektledaren rapporterar periodiskt till Drive Sw edens koordinator Jan Hellåker. Koordineringsgruppen träffas regelbundet. Projektet fungerar som en ´ledningscentral´ för att hålla samman och synkronisera och korsbefrukta pågående aktiviteter.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.