Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling

Diarienummer
Koordinator Inerventions AB, Danderyd - Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 2 406 004 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Inerventions har tagit fram en spasticitetsreducerande dräkt kallad Mollii, bestående av jacka och byxor, med 29 insydda elektrodpar. Dräkten har utvecklats för personer med skador på centrala nervsystemet så som cerebral pares eller stroke. Målet med det aktuella projektet är att vidareutveckla och testa en ny version av Mollii-dräkten som inriktar sig på reducering av smärta hos strokepatienter. Syftet är att skapa en alternativ smärtreducerande metod, som varken är invasiv eller farmakologisk, och som skulle kunna vara av stort värde både för individen och för vården.

Förväntade effekter och resultat

Pågående studier av de kliniska effekterna av Mollii, som inriktat sig på att mäta minskning i spasticitet, har gett indikationer på att dräkten även kan ha smärtlindrande effekt. Även företagets egna uppföljningar visar indikation på att den upplevda smärtan kan minskar. I det aktuella projektet ska därför en ny version av dräkten tas fram tillsammans med nya behandlingsprotokoll och programmering. De förväntade resultaten är att den ny versionen av dräkten kan ge upphov till minskad smärta hos de strokepatienter som ingår i studien.

Planerat upplägg och genomförande

I studien testas dräkten på sammanlagt 35 strokepatienter med skuldersmärta. I första fasen testas en mindre avancerad smärtinriktad dräkt på 15 patienter. 3 behandlingsalternativ utvärderas mot varandra: (a) TENS, (b) en selektivt programmerad dräkt och (c) en multistimulibaserad dräkt. Denna studie ger indikationer om lämpliga utvecklingssteg. Därefter testas ytterligare 20 patienter i fas 2 vilket ska leda till ett urval av de mest optimala protokollen och funktionaliteterna för en ny smärtreducerande dräkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 september 2020

Diarienummer 2019-01463

Statistik för sidan