Super Service Technician

Diarienummer 2014-01925
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-00686-en

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka och kartlägga befintliga och innovativa IKT tekniker och arbetssätt för att öka direkt värdeskapande vid underhåll av den nya pannan på Mälarenergi. Projektets arbetsstudie och intervjuer med underhållstekniker bekräftade redan kända utmaningar och problem, men identifierade också nya utmaningar samt fördjupade vår förståelse för redan kända problem. Vår analys ledde till tekniska och organisatoriska förslag som skulle kunna effektivisera underhållet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i många olika förslag för att på ett enklare sätt få bättre information till underhållstekniker. Det ledde bland annat till två mindre demonstratorer. Hela resultat är sammanfattat i en rapport med delrapporter från olika arbetspaket. Projektet lyckades forma nya samarbete mellan deltagare och även med nya industrier/företag. Resultatet från projektet används för att bilda ny samverkan inom underhållsteknik för processindustri genom en kommande PiiA-ansökan.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde en arbetsstudie hos underhållstekniker inom el och instrument på Mälarenergins nya panna för att identifiera utmaningar. Parallellt utvecklades exempel på hur modern IKT kan stödja teknikerna. Projektets resultat presenterades i evenemang som PiiA Summit och SICS open house. Projektet hade tre workshops där presenterades resultat av olika arbetspaket samt inspirerande föredrag om bättre underhållsteknik. Vidare har resultat från projektet återkopplats till samtliga parter.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/sst

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.