Strukturer med högre symmetrier för framtida 5G-kommunikationssystem

Diarienummer 2018-01522
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Department of Electromagnetic Engineering
Bidrag från Vinnova 1 923 500 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.