Strukturer med högre symmetrier för framtida 5G-kommunikationssystem

Diarienummer 2018-01522
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Department of Electromagnetic Engineering
Bidrag från Vinnova 1 923 500 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Syfte och mål

Mobiltelefonin och trådlös kommunikation har utvecklats snabbt de senaste decennierna. För att tillgodose användarnas ökade krav på bandbredd kommer nästa generation mobilstandard, 5G, att lanseras efter 2020. Dock återstår en rad tekniska utmaningar som, innan lanseringen av 5G, behöver lösas. I High-5 fokuserar vi på den nuvarande utmaningen att designa effektiva antennsystem för de nya frekvensbanden, vilka är avsevärt högre än de frekvensband som används i de redan tillgängliga mobiltelefoninäten.

Förväntade effekter och resultat

Ambitionen med High-5 är att bidra till att positionera Sverige i centrum för 5G-antennforskning i världen. Om High-5 lyckas kommer vi att skapa ideala förhållanden för vidareutveckling av små- och medium-stora high-tech kommunikationsföretag i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

För att lösa dessa utmaningar utforskar vi möjligheterna som högre symmetrier bidrar med i designen av fullt metalliska, integrerade, antennlösningar för de förväntade 5G-frekvensbanden: Ka- och U-banden. Dessa integrerade anordningar är avsedda att användas i basstationer, med stöd från Ericsson, och i användarterminalen, med stöd från Sunw ay. Digital Metal kommer att ge sitt stöd i de utmaningar som är relaterade till tillverkningen av prototyperna.

Externa länkar

Official webpage for High-5 Facebook webpage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.