Stagecast - en upplevelsedesignplattform för nöjes- och sportevents.

Diarienummer 2018-02143
Koordinator STAGECAST AB
Bidrag från Vinnova 871 650 kronor
Projektets löptid juli 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att undersöka hur vi kan anpassa vår lösning för skalbarhet samt reproducerbarhet i större omfattning. Vi kommer att undersöka marknadsförhållanden för att kunna producera nya funktioner som gör att en skalbar affärsmodell kan användas samt bygga en användarbas för våra avsedda marknader (nöjesevent samt sport). Målet är därför att designa, utveckla och testa produktfunktioner genom Stagecast´s plattform som möjliggör en en snabb och bred skalbarhet för Stagecast´s produkt och verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat ett år efter ett lyckat genomfört projekt: - Vinnova "Innovativa Startups" fas två har hjälpt oss att undersöka och testa nödvändiga funktioner med plattform som möjliggör en bred marknadspenetration och skalbarhet. - Stagecast ämnar att stänga en investeringsrunda (liten Serie A-runda) på cirka 20 MSEK. Pengarna ska användas för att hjälpa Stagecast att expandera och bygga ett säljteam samt fortsätta bygga en användarbas och öka i marknadsandel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra olika faser: 1) Marknads- och användarundersökning 2) Prototyp och utveckling 3) Testande 4) Dokumentation. Under dessa faser ska vi utföra flertalet varierande aktiviteter som ska leda till produktfunktioner baserade på marknadsinsikter samt dokumenterade event där produkten användts som ska ligga till grund för serie A-rundan. Specifika aktiviter inkluderar användartester, marknadsundersökning, workshops med nyckelpersoner från olika branscher samt bygga prototyper efter detta resultat både på web- och mobilapplikationen.

Externa länkar

Företagets hemsida Företagets eget anordnade hackathon LiveHacks där deltagare får jobba på interaktioner kopplat till live-events.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.