Smittfri vård

Diarienummer 2018-00436
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi Material och Ytor - Medicinteknik
Bidrag från Vinnova 9 986 819 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (spring)

Syfte och mål

Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter på sjukhus. Projektet adresserar det akuta behovet att förebygga vårdrelaterade infektioner och minska spridningen av antibiotikaresistenta mikrober. Projektets mål är att förhindra spridning av infektion och antibiotikaresistenta bakterier inom hälsoinrättningar, genom (1) förståelse av ursprung och smittvägar, (2) bryta dessa smittvägar, (3) verifiera resultaten och (4) sprida kunskap och öka nationellt och internationellt samarbete.

Förväntade effekter och resultat

Signifikant minskning av vårdrelaterade infektioner orsakade av smittspridning på sjukhus och därmed minskat lidande för patienter, hämmande effekt på spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och lägre kostnader för sjukvården. Projektet förväntas leda till Investeringar i nya innovativa produkter och tjänster som kommer att leda till en starkare position och tillväxt av MedTech industrier i Sverige. Satsningen på systematisk resultatuppföljning av VRI kommer bidra med klinisk evidens till industrin och stärka medvetenheten om smittspridning inom vården.

Planerat upplägg och genomförande

Ett konsortium bestående av 12 parter ska arbeta multidisciplinärt i 6 arbetspaket med fokus på smittvägar & data, operationssalen, effektiv rengöring, funktionella ytor, affärsutveckling & innovation, kunskapsspridning & nyttiggörande. I konsortiet som leds av RISE ingår företag, sjukhus och akademiska partners. Arbetet utgår ifrån Sahlgrenska universitetssjukhuset och Ortopedkliniken, Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien. Arbetet omfattar workshops, dataanalys, laboratorietester, utvärdering av nya teknologier i vårdmiljö, affärsutveckling och klinisk studie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.