Slipbarhet av återvunnet stål: vevaxlar

Diarienummer 2017-02908
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers MCR
Bidrag från Vinnova 3 450 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång 2017-00058-en

Syfte och mål

Huvudsyftet med vevaxelstålprojektet är att skaffa en bättre förståelse avseende de viktigaste effekterna på slipbarheten genom tillverkningskedjan, d.v.s. materialsammansättning, smide, värmebehandling och slipning. Specifika mål är att: (a) förbättra slipbarheten av återvunnet stål (b) tillhandahålla riktlinjer för att förbättra stålsammansättning och materialprocess teknologier i värdekedjan (c) öka flexibilitet och duglighet i slipprocesserna för slutkunden inom fordonsindustrin (d) möjliggöra framtida materialköp från fler stål leverantörer.

Förväntade effekter och resultat

- Slipbarhetsförbättringar av återvunnet stål validerade i fordonsindustrin - jämfört med referensen malmbaserat stål. - Viktiga resultat förväntas inom områdena material simulering och karaktärisering i form av nya kunskaper som leder till en bättre förståelse av slipbarheten. - Utvecklade riktlinjer för slipbarhetsförbättringar för att stödja optimering av alla nyckelprocesser längs tillverkningsvärdekedjan, inklusive smide och värmebehandling. - Införlivande av slutanvändarens stor data analyser för att stödja material karaktärisering.

Planerat upplägg och genomförande

Vevaxelprojektet skall genomföras i en 36 månaders arbetsplan, omfattande 6 arbetspaket: WP 1 (Projektbakgrund leds av Chalmers WP 2 (Benchmarking) - leds av Ovako WP 3 (Tillverkning värdekedja analys) leds av Swerea IVF WP 4 (Stor data analys) leds av Chalmers WP 5 (Material simulering och karaktärisering) leds av Chalmers WP 6 (riktlinjer för slipbarhetsförbättringar leds av Volvo Group. Arbetsplanen innehåller 12 delresultat och 4 milstolpar. Projektimplementeringen föreslår också lämpliga åtgärder för projektstyrning och koordinering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.