Slipbarhet av återvunnet stål: vevaxlar

Diarienummer 2017-02908
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers MCR
Bidrag från Vinnova 3 450 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan

Syfte och mål

Huvudsyftet med vevaxelstålprojektet är att skaffa en bättre förståelse avseende de viktigaste effekterna på slipbarheten genom tillverkningskedjan, d.v.s. materialsammansättning, smide, värmebehandling och slipning. Specifika mål är att: (a) förbättra slipbarheten av återvunnet stål (b) tillhandahålla riktlinjer för att förbättra stålsammansättning och materialprocess teknologier i värdekedjan (c) öka flexibilitet och duglighet i slipprocesserna för slutkunden inom fordonsindustrin (d) möjliggöra framtida materialköp från fler stål leverantörer.

Förväntade effekter och resultat

- Slipbarhetsförbättringar av återvunnet stål validerade i fordonsindustrin - jämfört med referensen malmbaserat stål. - Viktiga resultat förväntas inom områdena material simulering och karaktärisering i form av nya kunskaper som leder till en bättre förståelse av slipbarheten. - Utvecklade riktlinjer för slipbarhetsförbättringar för att stödja optimering av alla nyckelprocesser längs tillverkningsvärdekedjan, inklusive smide och värmebehandling. - Införlivande av slutanvändarens stor data analyser för att stödja material karaktärisering.

Planerat upplägg och genomförande

Vevaxelprojektet skall genomföras i en 36 månaders arbetsplan, omfattande 6 arbetspaket: WP 1 (Projektbakgrund leds av Chalmers WP 2 (Benchmarking) - leds av Ovako WP 3 (Tillverkning värdekedja analys) leds av Swerea IVF WP 4 (Stor data analys) leds av Chalmers WP 5 (Material simulering och karaktärisering) leds av Chalmers WP 6 (riktlinjer för slipbarhetsförbättringar leds av Volvo Group. Arbetsplanen innehåller 12 delresultat och 4 milstolpar. Projektimplementeringen föreslår också lämpliga åtgärder för projektstyrning och koordinering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.