Skola för alla, från första dagen i det nya landet

Diarienummer 2015-00461
Koordinator KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (vår)

Syfte och mål

Projektet Skola för alla syftar till att hjälpa elever med annat modersmål än svenska att klara skolan. Projektet har utvecklat verktyg och material som stödjer både elevernas språkutveckling och deras kunskapsinhämtnin, med hjälp av en genuint flerspråkig tjänst. Tjänsten bygger på idén att vi alla är smartast på vårt starkaste språk och att det därför är gynnsamt för elever att behålla och fortsätta använda sitt förstaspråk när de kommer till Sverige, samtidigt som de genomgår fokuserad träning att utveckla sin svenska till avancerade nivå som krävs för att klara skolan.

Resultat och förväntade effekter

Forskningen stöder tydligt att just det här sättet att undervisa är det mest effektiva: att fortsätta utveckla förstaspråket och samtidigt bygga upp andraspråket till betydligt högre nivå än vardagssamtalet. Det här är emellertid krävande att genomföra i praktiken eftersom det förutsätter att lärare finns på plats som kan elevens förstaspråk och att skolan har tid, kompetens och resurser att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Projektet har visat att med rätt verktyg blir här metoderna blir tillgängliga att genomföra i praktiken inom ramen för ordinarie verksamhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i samverkan mellan ett universitet, ett läromedelsförlag, ett antal svenska kommuner (ökat från 3 till 32) och ett teknikföretag. Genom en dynamisk projektledning, baserad på agila utvecklingsmetoder, har projektet hela tiden kunnat fokusera på den närmast liggande uppgiften, med ständigt sikte på slutmålet, utan att förspilla onödig tid på andra uppgifter än dem som driver projektet framåt. Med Vinnovas stöd har projektet hittat en innovationsprocess där vi kunnat effektivt hantera många samtidiga aktörer och stort engagemang av slutanvändarna.

Externa länkar

Bok som projektet skrivit ett kapitel i Projektets senaste seminarium i Almedalen Besök på skola på Öland som utvärderat verktyget under en termin. verktygets hemsida Föredrag på DNs konferens om Bästa skolan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.