Självsmörjning och skälvkylning av polymer-Aros Graphene-kompositer

Diarienummer 2018-01490
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 983 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)