Självsmörjning och skälvkylning av polymer-Aros Graphene-kompositer

Diarienummer 2018-01490
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 983 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Studien av industriellt behov av PPS-Aros Graphene-kompositer som detta projekt syftar till är betydande men inte begränsad till bilindustrin; flygindustrin och livsmedelsindustrin är också relevanta. Lösningen vi strävar efter kommer att möjliggöra utveckling av lätta, kostnadseffektiva och miljövänliga mekaniska komponenter och system. Projektet är ett samarbete mellan Graphmatech AB, Kongsberg Automotive AB och Uppsala universitet. Denna kombination av partners säkerställer hela kedjan för att uppnå projektets mål och förkortar innovationslivscykeln.

Förväntade effekter och resultat

- Utveckling och tillverkning av självsmörjande och självkylning PPS-Aros Graphene- tekniska kompositmaterial. - Optimering av materialegenskaper, prestanda och kostnad. - Utvärdering av den utvecklade kompositen. -Utvärdering av den utvecklade kompositmaterial som en potentiell ersättning för metall kugghjul i ställdon för bilindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

- Förberedelse och optimering av PPS-Aros Graphene kompositer - Karakterisering och testning av kompositmaterialet - Tribologisk, mekanisk och termisk utvärdering av kompositerna - Marknadsanalys av bedömningen av den nya kompositer

Externa länkar

Graphmatech AB is a materials technology startup company and a spinoff from Ångström laboratory, Uppsala Uni.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.