Självslånde nålförare för kirurgiska sömmar

Diarienummer 2018-00879
Koordinator Suturion AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet vidareutvecklar och utvärderar en symaskin för kirurgiska sömmar. I samband med bukförslutning efter operationer är det av stor vikt att sömmen blir av tillräckligt hög kvalite för att minska risken för sårkomplikationer eller ärrbråck. Symaskinen hjälper kirurgen att uppnå detta under kortare förslutningstid. Instrumentet minskar sannolikt också risken för stickskador. Som led i att bygga värde kring innovationen kommer vi bland andra aktiviteter såsom patentansökan och marknadsanalys göra en regulatorisk utredning.

Förväntade effekter och resultat

Regulatorisk utredning är nödvändig för att genomföra en klinisk randomiserad studie på patienter som opereras för tarmcancer.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har engagerat QADvis för att genomföra regulatorisk utredning. Utredningen börjar med en workshop där innovationen genomlyses ur olika aspekter och härefter kommer ett fortlöpande arbete genomföras med sikte mot CE-märkning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.