Showerpod Intelligentia

Diarienummer 2016-03930
Koordinator Roboticscare AB - Robotics Care AB
Bidrag från Vinnova 197 600 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Syfte och mål

Projektets mål var att stämma av slutanvändares behov, förbereda för kommersiell tillverkning, utveckla kommunikationsplattform och identifiera nivån på betalningsberedskap. Uppfyllelse av mål genom användartester med återkoppling på slutanvändarnas behov och förslag på förbättringar kommer att implementeras i innovationen Säkerhetsnivån har ökat genom olika professioners riskanalyser och sammanlänkade riskscenarios. Viss nykonstruktion har gjorts för anpassning för serietillverkning. Kommunikationsplattform upprättad. Betalningsvilja ej fullt analyserad.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av projektet är att innovationen kommer att vara bättre anpassad till slutanvändarnas behov avseende komfort och säkerhet samt en konstruktion som är förberedd för serietillverkning.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft fyra arbetspaket. Dessa var: AP1) Användartester inklusive återkoppling och analys av data. AP2) Kartläggning, analys och val av av komponenter och tillverkningsverktyg för kommersiell produktion AP3) Studie kring Betalningsvilja AP4) Etablera en plattform för marknadskommunikation AP1, 2 och 4 har genomförts med mycket gott resultat. Däremot är inte AP3 fullt ut genomförd (studie avseende betalningsvilja) eftersom budgeten inte räckte till för att finansiera denna fullt ut. Samtal pågår med Institutet för att fullfölja denna studie i ett senare skede.

Externa länkar

AP 1 - Denna film beskriver hur Poseidon kan underlätta vardagen för personer med begränsad rörelseförmåga . Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.