Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem

Diarienummer 2016-02493
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - VC-GOT PVV1:2
Bidrag från Vinnova 2 899 250 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Syfte och mål

Projektets syfte är att bibehålla/säkerställa tillgängligheten av aktiva säkerhetssystem samt automatiserad fordon under all väderförhållanden. Virtuella verktyg för rengöring prestanda för att upprätthålla tillgången på AD sensorsystem, fokusera på smuts modellering och optimera sprej och vätskefördelningsteknik .

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att generera kunskap och metoder, som kan vara av intresse för virtuella modelleringstekniker för många olika tillämpningar inom olika branscher. Syftet med rengöringsprestandamodellen är att driva innovation i utformningen av sprejmunstycken , ytbehandling och optimering av sensordesign i tidiga designsteg. Projektet kommer också bidra till att utveckla nya metoder för att omvandla kunskap till innovation och teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektet används SMART projektledningsmetod för att säkerställa att projektet kommer att fortsätta enligt plan och leverera resultat som förväntat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.