Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en ny behandlingsmetod för att lindra de besvärliga biverkningarna som uppstår i samband med läkemedelsbehandling med levodopa i Parkinsons sjukdom Målet med vårt projekt är att karaktärisera den nyligen utvecklade läkemedelskandidaten IRL790s antidyskinetiska och antipsykotiska egenskaper. I två noggrant designade djurstudier kommer vi direkt jämföra IRL790 med de två bästa existerande läkemedlen (amantadin resp. pimavanserin).

Förväntade effekter och resultat

Genom att förbättra den symptomatisk behandlingen av Parkinson kommer det bli möjligt att förbättra livskvalitén för många av de c:a 20 000 personer som lider av sjukdomen i Sverige. Speciellt kommer vår behandling att underlätta för de patienter som har levt länge med sjukdomen. Samhällskostnaden för Parkinsons sjukdom i Sverige uppskattas till c:a 1,7 miljarder/år där merparten är relaterad till omvårdnadskostnader. Att reducera vårdbehovet hos en betydande andel av patienterna skulle därför leda till stora besparingar.

Planerat upplägg och genomförande

I beteendeförsök kommer vi undersöka effekter av IRL790 jämfört med de andra preparaten och även undersöka om de skulle kunna fördröja eller t.o.m. förhindra utvecklingen av levodopa-inducerad dyskinesi. Vi kommer dessutom använda en helt ny teknologi som nyligen har utvecklats vid Lunds Universitet som gör det möjligt att direkt mäta hjärnans aktivitet i försöksdjur medan de behandlas med olika farmaka. På så vis kommer vi för första gången få en inblick i både sjukdomsprocesserna och verkningsmekanismer för dessa läkemedel

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-01458

Statistik för sidan